Skip to content

Jeg er blevet mere fri, end jeg har været før

“Jeg er vokset op i en familie, hvor jeg er blevet skældt rigtig meget ud, uanset hvad jeg gjorde. Det var så dobbelt: De skældte mig ud, når jeg ikke sagde noget, og når jeg så sagde noget, skældte de også ud. Det har gjort mig så angst, og mit selvværd er lig nul. Jeg føler mig stadig tit dum og utilstrækkelig, men jeg er blevet bedre til at holde andres meninger om mig ude og ikke tage mig det så nær. Jeg er blevet mere fri, end jeg har været før. Du har givet mig anerkendelse, også når jeg er blevet gal, og det har hjulpet mig til at være mere mig selv.”

 

Jeg er blevet et mere helt menneske efter terapi og kurser hos Lisbeth

“Jeg har brugt Lisbeth til individuel terapi, parterapi (én enkelt gang) og deltaget i sommerkursus og supervisionskursus. I alle sammenhænge har jeg oplevet et meget stort nærvær, samt stor dygtighed, fleksibilitet, sammenhængskraft, empati, overblik og ærlighed.

Lisbeth er en særdeles dygtig terapeut og underviser, som jeg har stor tillid til og respekt for. Hun har en enorm erfaring, kunnen og viden, og hendes konstante dygtiggørelse på sit felt er imponerende og kommer klienterne til gode. F.eks. i forhold til nye og spændende metoder, når det passer ind.

Lisbeths fokus på kroppen og på følelser er altafgørende for et ”hovedmenneske” som mig. Som terapeut taler Lisbeth mig ikke efter munden, hvilket er en stor fordel. Hun giver derimod modstand. Men aldrig mere, end jeg kan kapere. Jeg føler derfor, at vores samarbejde er unikt, og at jeg er blevet et mere helt menneske efter både terapi og kurser hos Lisbeth. Jeg har fået mange nye selvindsigter og redskaber til at komme videre.

Hverken min mand eller jeg vil ikke tøve et øjeblik med at vælge Lisbeth, hvis vi igen skulle få behov for parterapi. Lisbeth er meget ”ren” og ærlig, hvilket betyder rigtig meget for mig. Jeg er meget glad for, at jeg har fået mulighed for at være med i en supervisionsgruppe. Det giver mig rigtig meget på mange forskellige måder.

Jeg giver Lisbeth mine varmeste anbefalinger.”

Det mest spændende og givende jeg har oplevet

“Det, at gå på OPUCs psykoterapeutuddannelse og i terapi hos Lisbeth har været det mest spændende og givende, jeg har oplevet i mit liv.

Lisbeth er en terapeut, der formår at være up-to-date med de nyeste resultater inden for psykologiske virkemidler, og som med inkorporationen af disse hele tiden forbedrer sig selv og det terapeutiske arbejde. Hun gør brug af det, hun finder virker bedst i forskellige situationer og for forskellige mennesker, hvilket giver hende et meget bredt virkefelt. Terapiens udgangspunkt er dog altid baseret på, hvad der rører sig i klienten her og nu – og derfor med stor brug af de sansninger som klienten har i kroppen. Lisbeth bruger tiden fuldt ud, da hun er hurtig til at opsnappe udenomssnak og fortsætte i et brugbart spor. Det føles altid som om hun ved, hvor symptomer og følelser kan stamme fra. Lisbeth virker altid oprigtigt interesseret og i stand til at sætte sig i ens sted. Lisbeth virker derudover stabil, da det lader til at hun har gennemarbejdet sine egne terapeutiske problemstillinger og livsantagelser. Lisbeth virker med andre ord klog, effektiv, yderst empatisk og fleksibel.

På det personlige plan har jeg fået livsglæde tilbage, og har opnået at få en solid base i mig selv, hvilket har gjort mig i stand til at arbejde som terapeut.”

Føler mig set, som den jeg er!

“Lige fra den første gang jeg var i terapi hos Lisbeth, har jeg følt, at jeg blev forstået – at jeg blev set, lige som den jeg er. Jeg synes, at Lisbeth er en klog terapeut, og man mærker tydeligt, at hun har masser af uddannelse og erfaring med sig. Samtidig har hun et særligt nærvær og indlevelse og arbejder med en nænsomhed, der gør, at jeg føler mig helt tryg i terapien hos Lisbeth. Der er en god balance mellem at blive mødt med anerkendelse og samtidig blive udfordret i et omfang, der giver en god grobund for at ændre gamle strategier og mønstre.”

Ligesom lyden af te der bliver hældt op …

“Når kroppen er hårdt pansret og ikke umiddelbart kan sanse og fornemme de følelser og fornemmelser, der kommer inde fra, kan man ikke at mærke sine egne behov. Lisbeth har hjulpet mig til at mærke kroppen indefra – og ikke gennem hårdt fysisk arbejde, som jeg jo er vant til. Jeg har fået kontakt til den bløde, poetiske del af mig selv. Jeg kan bedst beskrive det som at huske lyden af te, der bliver hældt op i en kop.”

Jeg føler mig altid hjulpet, når jeg går ud af døren

“Lisbeth, du er bare så knaldhamrende dygtig. Jeg føler, at ligegyldigt hvad der skal ”behandles”, når vi har en seance, stort eller småt, så tager du det lige seriøs på din egen rolige facon. Jeg går altid ud af døren og føler mig hjulpet.”

Back To Top