Skip to content

Lås op for fastlåste mønstre og skab aktiv forandring og udvikling 

Vi arbejder med jeres interne relationer, reaktioner og handlingsmønstre. Personaletræning er for små virksomheder, der vil arbejde lidt dybere med låste problematikker.

Gruppedynamik som brændstof for forandring og kreativitet

De fleste kender det: situationer på arbejdspladsen, hvor fronterne er trukket hårdt op, og meningerne står skarpt over for hinanden. Alle hører kun sig selv og forsøger ihærdigt at overbevise de andre om, at netop deres løsning er den rigtige eller bedste. Resultatet bliver ofte en låst konflikt, eller at nogle siger ja for at få fred, eller at alle går på kompromis – det kan være godt nok, men kan også give murrende utilfredshed. Resultatet er det samme: problemet bliver ikke rigtig løst.

Grupper kan imidlertid også være for enige og for flinke ved hinanden. Alle undgår forskelle og bliver på tryg grund. Her får deltagerne i processen nok heller ikke taget de store beslutninger: Vi holder os til det, vi kender, og tager ingen chancer.

I stedet for at undgå forskelle, afvise dem, gøre dem forkerte eller at udpege syndebukke kan man gøre noget andet, nemlig at få parterne til at kommunikere på en anden måde. Jeg benytter en metode, der kaldes Functional Subgrouping, som er udviklet af Yvonne Agazarian.

Functional Subgrouping – en metode der løser op for låste tilstande

I arbejdet med grupper benytter jeg en metode, der kaldes Functional Subgrouping. I Functional Subgrouping forhindres de uenige parter i at tale med hinanden. Når forskelle begynder at opstå, opfordres de to grupperinger til at tale sammen indbyrdes (efter en bestemt teknik), først den ene, så den anden. Efterhånden som synspunktet udforskes i den trygge gruppe, hvor lighederne er i forgrunden, begynder deltagerne at opdage små forskelle inden for deres egen gruppe. Når begge grupper har arbejdet, begynder de at opdage ligheder med “den anden” gruppe. Efterhånden bliver det muligt at kommunikere på tværs af forskellene, og disse forskelle kan så integreres i gruppen som helhed.

Gennem dette arbejde mindskes sandsynligheden for, at gruppen ’placerer’ (projicerer) en konflikt hos en syndebuk – dvs. en person, der holder det konfliktfyldte materiale for gruppen, så gruppen ikke behøver at forholde sig til det på anden måde end ved at tage afstand fra det.

Personaletræning er for små virksomheder, hvor I:

  • har så travlt, at I ikke får talt sammen om vigtige emner
  • er så optaget af at arbejde, at I knokler derudaf uden at stoppe op – og ikke får taget de beslutninger, der nu engang skal træffes
  • oplever at det altid er de samme, der siger noget – og de samme, der ikke siger noget
  • oplever sygemeldinger, stress og udbrændthed blandt de ansatte – uden at det måske er helt klart for jer hvorfor

Pris

Prisen for personaletræning varierer efter varighed og antal deltagere.

Ring på 30 56 86 29 og hør nærmere.

Back To Top