Skip to content

Terapi handler om forandring. De fleste, for ikke at sige alle der kommer i terapi, har et ønske om at forandre sig. Men hvad er forandring? Og hvad vil det sige at forandre sig?

Lisbeth Sørensen

Jeg kan ikke lave dig om eller ’sørge for’, at du forandrer dig!

… Men jeg kan stille de rammer og betingelser til rådighed, der efter min mening giver de bedste muligheder for, at du kan få opbygget de ressourcer og færdigheder, der skal til for at bringe en forandring i stand.

Kontakt til dig selv, forbindelse indadtil og nærvær, er vigtige betingelser for, at du kan tage aktive valg i dit liv. Herigennem bliver det muligt at mærke dig selv og undersøge og opleve, hvordan du her og nu i dit liv forholder dig til dig selv og dine livsopgaver, til andre mennesker og til dine nære relationer.

Først gennem en accept af det, der allerede findes, kan forandringen ske.

Krop og psyke arbejder sammen

Mange vil bare gerne ’af med’ et generende symptom eller en pinefuld tilstand. Der er bare det ved det, at symptomer og signaler fra kroppen skal forstås i sammenhæng med resten af dig – selvom det nogle gange kan virke underligt. Sammen med mig som terapeut skaber vi en dialog med disse tilstande, så det kan blive mere tydeligt, hvad de vil fortælle dig.

I min måde at arbejde terapeutisk på forstår jeg alle følelsesmæssige og psykiske problemer i sammenhæng – krop og psyke kan ikke skilles ad. Det er som regel ikke tilstrækkeligt at forstå sine problemer ’med hovedet’. Rigtig mange af mine klienter kan undrende fortælle, at de jo godt ved, hvor problemerne kommer fra, eller de har en klar opfattelse af, hvilke gamle barndomsmønstre de fører med sig i deres voksne liv og relationer. Hvorfor forsvinder ubehaget eller angsten så ikke?

Der skal etableres forbindelse mellem følelser og tanker, mellem kropslige sansninger og forestillinger, mellem spontane impulser og de måder, vi relaterer til os selv og hinanden på. For at kunne blive mere dig selv, den du egentlig er indefra, skal alle aspekter af din krop og psyke inddrages i den terapeutiske proces. At begynde at lytte til kroppen kan åbne op for en helt ny verden af oversete og bortgemte livsmuligheder.

Lisbeth er en dygtig, empatisk, rolig, forstående og tillidsvækkende terapeut, man kan være sikker på kan hjælpe, hvis man selv er åben og modtagelig.

Hanne Holst Rasmussen, Forfatter, sygeplejerske, dybdeterapeut, supervisor og pensionist

Lisbeth W. Sørensen er stifter og daglig leder af OPUC

Jeg er født i 1954 og er uddannet gestaltterapeut fra bla. London Gestalt Centre, samt organisk psykoterapeut fra D.I.G. i Holbæk.

Jeg har et 3-årigt efteruddannelses-forløb hos Malcolm og Katherine Brown i organismisk krop-psykoterapi.

SCTRI – Systems Centered Training Institute siden 2011: Fortløbende videreuddannelse i USA, Holland, Sverige og England. Systemcentreret terapi og træning (SCT) er udviklet af Yvonne Agazarian.

Jeg har beskæftiget mig med terapi og personlig udvikling de sidste 25 år og har desuden mange års erfaring som voksenunderviser og vejleder i bla. kommunikation og gruppeprocesser ved Aalborg Universitet og CBS.

Egen praksis siden 1992 med hovedpraksis i Frederiksværk. Én dag om ugen arbejder jeg i København.

I min øvrige uddannelsesmæssige ballast har jeg en sproglig uddannelse, med efter- og videreuddannelse i idéhistorie, teologi og psykologi.

Jeg er desuden uddannet ved Merete Holm Brantbjerg og har efteruddannet mig i IMAGO parterapi ved Jette Simon.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og arbejder under tavshedspligt i overensstemmelse med Psykoterapeutforeningens regler om etik.

Back To Top