skip to Main Content

Det er ikke for sent

Skab et parforhold, der fungerer

Kan du nikke genkendende til nogle af disse situationer?

Er I kørt fast i måden, I taler sammen på? Eller i måden, I ikke taler sammen på?

Skændes I hyppigt om praktiske ting, fx økonomi og daglige gøremål?

Oplever I problemer med nærhed og intimitet, eller har I helt mistet gnisten i forholdet?

Går I og overvejer skilsmisse?

Tror I inderst inde stadig på jeres forhold – og er I klar til at arbejde på det?

Få hjælp til at give plads og finde hinanden igen

Måske er I stødt ind i problemer, der gør det svært at bevare den gamle tillid og kærlighed, I har opbygget sammen? Det kan være sygdom, eksistentielle kriser i forbindelse med ændret livssituation eller i forhold til jeres børn. Eller måske oplever I, at gamle mønstre fra barndom eller tidligere forhold stiller sig i vejen for et tilfredsstillende samliv.

Uanset hvad årsagen er, så kan vi gennem parterapi arbejde med jeres parforhold.

Det er måske ikke  let at tage beslutningen om at opsøge en parterapeut. Nogle er bange for at blive kritiseret eller vurderet, andre er bange for at skulle sidde og ’svælge i følelser’; men det er ikke det, parterapi handler om. Parterapi handler om at blive bedre til at forstå sig selv og hinanden, at få blik for hvordan I påvirker hinanden, og selvfølgelig ikke mindst hvordan I kan påvirke jeres parforhold i positiv retning.

Ring på 30 56 86 29 og hør om parterapi er noget for jer.

Drømmer du om at finde tilbage til de glade og kærlige følelser, I havde, da I først mødtes?

Vil du gerne udvikle din relation til din partner, så den bliver dybere, mere levende og mere kærlig?

Vil du gerne kunne rumme uenigheder, uden at I bliver uvenner, og så I undgår ørkesløse skænderier?

Parterapi-saadan-virker-parterapi

Sådan virker parterapi

I terapien ser vi på, hvilke områder af jeres parforhold, der fungerer godt, og hvilke der fungerer mindre godt eller slet ikke. Vi fokuserer på parforholdet som en helhed, på hvordan I gensidigt påvirker hinanden og ikke på, om det er den enes eller den andens skyld, at det ikke går, som I gerne vil.

I har været fælles om at opbygge jeres forhold, og I er også fælles om at forandre det! De vaner, I har skabt sammen, er med til at fastholde jer i gamle roller og mønstre, og de kan være svære at bryde.

Men ikke umulige!

I parterapien arbejder vi konkret med metoder, der kan løsne op for gamle vaner og fastlåste mønstre: konstruktiv kommunikation og anerkendende samtale.  I den anerkendende tilgang får den ene plads til at tale, mens den anden lytter, uden at vurdere eller dømme. Terapiens fokus er at opbygge en forståelse for både din egen og din partners måde at se verden på – en gensidig forståelse, der tager i betragtning, at vi alle sammen har en bagage med, der påvirker, hvordan vi opfatter verden og vores måde at være sammen med andre på. Når I i en tryg og anerkendende atomsfære tager de ting op, der har været svære at sige til hinanden, skaber vi grobund for, at der kan ske bevægelse og forandring, også i måden I håndterer problemer og konflikter på.

I jeres parforhold påvirker I hinanden på utallige måder gennem jeres adfærd og måde at kommunikere på. Uden at ville det ’trigger’ I uundgåeligt hinanden ind i gamle mønstre.

Et eksempel: Når den ene fx kommer hjem fra arbejde og ser, at der stadig står opvask fra morgenmaden, kan han måske få aktiveret sit gamle overlevelsesmønster, der kunne lyde “jeg er nødt til at tage ansvar for det hele”. Når han udtrykker dette gennem irritation og store armbevægelser, påvirker han ubevidst sin partner til at gå ind i sit gamle overlevelsesmønster, der måske lyder “jeg kan aldrig gøre tingene godt nok”. Når begge parter er i deres gamle mønstre eller roller, er de som to små børn, der fortvivlet kæmper for at blive set og forstået. Så længe det står på, er det ikke muligt for dem at føre en konstruktiv samtale, fordi det faktisk ikke længere er to voksne, der taler sammen.

Når vi svækker de gamle mønstre og vaner, der ikke rigtig virker længere, frigøres energi. De kræfter, I før har brugt på opslidende magtkampe og skænderier, kan I nu bruge på at genopdage hinanden og løse jeres konflikter på en konstruktiv måde

Jesper og jeg har virkelig haft gavn af de par gange hvor vi talte kommunikation med dig. Selvom det også smutter ind imellem, så har det gjort en kæmpe forskel forskel i vores måde at tale sammen på. Jeg er sikker på at vi kan lære meget mere sammen, men vi er jo ikke kommet igen, fordi det tydeligvis har været rigeligt, det vi havde hos dig i første omgang.

Lotte, 43, lektor i Sundhedsvidenskab.
Deltager i fordybelsesgruppe, sommerworkshop, individuel terapi og parterapi.

De mest almindelige spørgsmål – og svar

Hvordan fungerer en parsession?

Mange har den opfattelse, at det gode parforhold kommer af sig selv, og at der er noget i vejen med en selv – eller med partneren – hvis det ikke er tilfældet. Man bruger de samme, gamle strategier til at komme tilbage til det, der var godt – det virker bare ikke. Det er vigtigt at huske på, at kærlighed har mange udtryk. Også skænderier rummer ønsket om at nå den anden!

Mange er klædt dårligt på til at klare konflikter, kriser og skuffelser. Konflikter kan ikke undgås, de er en del af livet, men kriser og konflikter kan, hvis de gribes rigtigt an, være vendepunkter, der kan bringe forholdet ind i nye faser, som parterne måske slet ikke havde troet mulige.

I parterapien bliver I introduceret til en række effektive metoder og teknikker, der kan hjælpe jer til at komme ud af fastlåste mønstre. I får konkrete, enkle redskaber, I umiddelbart kan bruge i jeres hverdag.

Et af disse redskaber er at sætte tid af, når der er noget alvorligt, du gerne vil tale med din partner om. Mange buser ud med det, der går dem på, i samme øjeblik, de kommer inden for døren – eller mens partneren er ved at lave mad – eller lige når han skal til at se TV- avisen – eller lige mens hun er i gang med at forberede sig til dagen efter … fortsæt selv. Det er som regel en rigtig dårlig idé! Sådan en strategi overrumpler ofte partneren, der let kan gå i forsvarsposition – svarer måske irriteret tilbage, lukker af. Så bliver den anden irriteret tilbage, og et skænderi er måske allerede i gang. Det er meget bedre at blive enige om et tidspunkt, hvor I sætter en halv eller en hel time af til en god snak om det, der går jer på. På den måde sikrer du, at I har tid og ro, og at I har været fælles om beslutningen.

Hvornår er tiden inde, til at I opsøger en parterapeut?

Hvornår skal du sige til din partner, at ’nu er det nu’?

Det skal du, når I kan sige ja til et eller flere af nedenstående punkter:

  • I har været ude for en krise eller en traumatisk hændelse i form af sygdom, dødsfald, arbejdsløshed eller andre indgribende livsbegivenheder, og I sidder fast og har fjernet jer fra hinanden
  • I har daglige skænderier, og de ikke bliver anderledes, selvom du synes, at du gør alt hvad du kan for at ændre det
  • I ikke længere taler sammen
  • du begynder at investere al din tid og energi uden for parforholdet
  • du forsøger at løse problemer i parforholdet ved at indlede nye forhold til andre
  • du tør se, forstå og handle på, at dine børn ikke trives som tingene er mellem dig og din partner
  • forholdet vedvarende er turbulent og voldsomt
  • du har et alkoholmisbrug eller anden form for misbrug
  • du oplever symptomer på angst, stress og depression – og ønsker at arbejde med dette i terapi

 

Dette gælder også, hvis det ikke er dig selv, men din partner, der gør opmærksom på det!

Hvor tit skal I komme?

Nogle par kommer kun en enkelt gang og oplever, at de har fået tilstrækkeligt til selv at kunne arbejde videre. De fleste kommer dog flere gange. Antallet af gange afhænger bla. af jeres mål med terapien. Søger I parterapi for at få hjælp til et akut problem, eller ønsker I at arbejde mere i dybden med fastlåste mønstre?

Hvis I kommer flere gange, kan jeg tilbyde en rabatordning på 5 sessioner á 2 timer, se priser under næste spørgsmål “Hvad koster det”.

Hvad koster det?

En parsession varer 2 timer og koster 1.900 kr. Ønsker I en tid efter kl. 18, lægger jeg 150 kr. oveni pr. session; ønsker I en tid i weekenden, lægger jeg 300 kr. til pr. session.

Hvor hurtigt kan vi få en tid?

Hvis jeres kalender er fleksibel, kan I som regel få en tid til parterapi inden for et par dage. Jeg kan også i særlige tilfælde lave en weekend-tid eller en sen aftentid mod et mindre tillæg, se ovenfor. Klik her for at bestille en tid.

Du kan også ringe på 30 56 86 29 og høre, hvordan jeg kan hjælpe dig. I forbindelse med bestilling af tid kan jeg give et kvarters gratis, telefonisk rådgivning.

Afbestillingsregler - hvad gælder?

I skal melde afbud til en bestilt tid senest 24 timer før aftalt tid, uanset grund. Melder du afbud senere, kan jeg tage fuld pris.

Udebliver du uden afbud, fakturerer jeg sessionen til fuld pris.

Back To Top

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

... og modtag løbende information om nye kurser, workshops og korte artikler.
TILMELD MIG
close-link
Tilmeld nyhedsbrev