Skip to content

Til dig, der overvejer at blive eksamensklient i OPUC’s eksamensprojekt 2022/2023

Nye eksamensforløb starter i 2025

Som eksamensklient, eller kanin som det også kaldes, er du klient for en person, der er ved at afslutte et 4-5-årigt psykoterapeutisk forløb. Personen har altså på dette tidspunkt afsluttet og bestået alle uddannelsens prøver og opgaver og mangler blot den sidste, afsluttende opgave, eksamensprojektet.

Det får du:

Billig terapi – 300 kr. for en session på 1½ time

En indledende samtale med mig, hvor vi sammen finder frem til problemstillinger, der kan egne sig til et kort terapiforløb.

10 sessioner a 1½ times varighed

1 afsluttende session på selve eksamensdagen uden betaling.

Lyder det interessant? 

I terapiforløbets ca. 10 sessioner kan du arbejde med

  • Dine mønstre i forhold til andre mennesker (familie, venner, kolleger)
  • Sorg og tab
  • Vrede
  • Modløshed og ensomhed
  • Problemer med at udtrykke følelser
  • Angst og uro
  • Eller en anden problematik, der er vigtig for dig i dit liv her og nu.

Sådan foregår det

Det starter med, at du skal have en indledende samtale med mig, til gensidig orientering. Du og din terapeut fastlægger sammen de ca. 10 terapigange, ligesom I finder frem til det tema, du ønsker at arbejde med i løbet af de 10  sessioner.

Din terapeut vil løbende modtage supervision ved mig.

Eksamensprojektet starter formelt i efteråret 2025, hvor du får tildelt din terapeut. Terapien vil finde sted i Københavnsområdet.

På selve eksamensdagen bliver din terapeut evalueret af mig og en ekstern censor. Det er vigtigt, at du kan forpligte dig til at deltage i hele forløbet.

Din terapeut skal udarbejde en rapport over terapien med dig. Formålet med rapporten er at dokumentere terapeutens arbejde. Rapporten er anonym, dvs. at dit navn ikke optræder nogen steder, den er fortrolig og bruges kun i eksamensøjemed.

Ring til mig på 30 56 86 29 eller skriv på lisbeth@opuc.dk, hvis du er interesseret og/eller vil have mere at vide.

Back To Top